Hvordan Norge har blitt en grønn oase for Bitcoin-gruvedrift

I henhold til data fra Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index var det gjennomsnittlige årlige globale strømforbruket til Bitcoin-gruveindustrien rundt 15,92 gigawatt (GW). Ved å bruke disse dataene og ved å kartlegge alle norske gruveutstyr, var Arcane i stand til å identifisere 120 megawatts aktiv Bitcoin-gruvedrift som kommer fra Norge alene. Det tilsvarer 0,75 prosent av den totale Bitcoin-gruvehashraten.

Det er ikke særlig overraskende gitt at flere Bitcoin-gruvegiganter, som Northern Data, COWA, Bitdeer og Bitzero, har etablert seg i Norge de siste par årene. Disse gigantene er også ledsaget av en håndfull mindre operasjoner, som Kryptovault og Arcane Green Data.

En stor gruveindustri gitt landets lille størrelse

Cambridges Bitcoin Mining Map, som estimerer hashrateandelen til hvert land, gir Norge 0,58 % av Bitcoins hashrate. Å multiplisere denne andelen med deres 15,6 GW-estimat for Bitcoin-gruvenettverkets totale strømbehov gir norske gruvearbeidere et strømforbruk på 90 megawatt (MW), forutsatt at maskinvaren deres har samme effekteffektivitet som nettverksgjennomsnittet.

CoinShares estimerte også størrelsen på Norges bitcoin-gruveindustri og fant at den hadde 66 MW installert kraft. Mens Cambridges ovenfra-og-ned-metodikk brukte data fra fire gruvebassenger for å estimere den geografiske fordelingen av gruvearbeidere, brukte CoinShares en nedenfra og opp-prosedyre for å identifisere alle gruveanleggene i hvert land.

I likhet med CoinShares gjorde jeg mitt beste for å kartlegge alle gruveanleggene i Norge og identifiserte 120 MW av dagens bitcoin-gruvedrift i Norge, som du finner på kartet nedenfor. Dette krafttrekket, multiplisert med Сambridges estimat for Bitcoin-gruvenettverkets totale strømbehov, betyr at norske bitcoin-gruvearbeidere produserer 0,77 % av Bitcoins hashrate.

Gruvearbeidere ønsker å bidra til norsk energisektor

Arkan forskning viser også at andelen sol- og vindenergi i Norge øker jevnt og trutt. Begge disse energikildene er avhengige av værforhold, og deres forsyning kan ikke modereres basert på kraftbehovet. Dette tilsier en proporsjonal økning i antall energikrevende operasjoner for å finne den rette balansen mellom energiproduksjon og forbruk.

Bitcoin-gruvearbeidere i Norge har også begynt å eksperimentere med spillvarme fra sine gruvehuber. Siden varme er en utmerket energikilde og er en av de største utvisningene av en Bitcoin-gruvevirksomhet, kan det dannes en gjensidig fordelaktig tilknytning til den norske energisektoren. Kryptovault har allerede brukt spillvarmen sin til å tørke ut trelast. Den donerer deretter det samme til en liten industri som sysselsetter seks personer, og dermed støtter den lokale økonomien og opprettholder arbeidsplasser.

Hvem utvinner Bitcoin i Norge?

Norske gruvearbeidere genererer nesten 1 % av Bitcoins hashrate, og er ikke de største, men likevel viktige bidragsyterne til å sikre nettverket. Hvem er de?

Næringen består av noen lokale og flere store internasjonale selskaper. Lokale aktører inkluderer Kryptovault og Arcane Green Data, mens Northern Data, Bitdeer, Bitzero og COWA er blant de større globale selskapene.

Norske gruvearbeidere ønsker å bidra til energisektoren

Norske gruvearbeidere utforsker hvordan de kan øke sin deltakelse i energisektoren, enten ved å tilby balansetjenester i kraftmarkedet eller ved å gjenbruke overskuddsvarmen fra virksomheten.

Behovet for energiintensive industrier som bitcoin-gruvearbeidere for å bidra til å balansere elektrisitetssystemet øker etter hvert som vind- og solenergis andel av produksjonskapasiteten vokser. Strømtilbudet og etterspørselen skal alltid være i balanse, og historisk sett har vi kunnet sørge for denne balansen ved å justere produksjonen. Fordi vind og sol er væravhengig, kan vi ikke enkelt justere produksjonen deres for å følge etterspørselen.

Norges nettoperatør Statnett forstår at behovet for nettbalansering vil øke, og åpnet derfor et balansemarked i år hvor etterspørselssiden ressurser som bitcoin-gruvearbeidere kan delta. Bitcoin-gruvedrift er svært egnet for nettbalansering siden prosessen både er energikrevende og kan avbrytes nesten uten kostnad.