Norges sentralbank går videre med sine tekniske utforskninger av digital valuta, etter å ha gjort […]