Den Norske sentralbanken bruker Ethereum til å bygge nasjonal digital valuta

Norges sentralbank går videre med sine tekniske utforskninger av digital valuta, etter å ha gjort kildekoden for en sandkasse for en norsk sentralbank digital valuta (CBDC) offentlig tilgjengelig og startet samarbeidet med to selskaper om å utvikle «testcases».

Norges Bank lanserte et program for testing for en potensiell CBDC for litt under 18 måneder siden, og sa at den planla å undersøke ulike tekniske løsninger for en potensiell digital norsk krone over en toårsperiode.

Sentralbanken engasjerte deretter et blokkjedeselskap med hovedkontor i Norge, Nahmii, for å lage et «sandkassemiljø» for å hjelpe deres CBDC-eksperimentering. Sandkasser er testrom som lar innovative teknologier prøves ut under tett oppsyn.

CBDC-eksperimentet

Norges CBDC-prosjekt har vært i arbeid siden 2016, men det er ingen garanti om det faktisk blir lansert.

Hægeland sa at denne eksperimentelle fasen av utprøving og analyse vil vare frem til juni 2023 og vil «forme grunnlaget for vår anbefaling om hvordan vi så bør gå videre inn i en eventuell neste fase fra neste sommer».

Den neste fasen vil være å gi en anbefaling om hvorvidt CBDC-er er verdt å teste som en prototype. Men Norge utforsker også grenseoverskridende CBDC-er.

Den 28. september kunngjorde Norge, Sverige og Israels sentralbanker at de gikk sammen med Bank of International Settlements (BIS) for å utforske CBDCs.

Prosjektet vil fordype seg i teknologien som trengs og politikkrelaterte spørsmål og har som mål å forbedre grenseoverskridende betalinger ved å redusere kostnader og øke hastigheten.

Hvis CBDC er fremtiden for betaling og de viser seg å være vellykkede, vil det komme alle til gode, ifølge Hægeland.

«Kontanter bidrar til noen verdifulle egenskaper ved betalingssystemet som kommer alle til gode – selv om noen bruker dem mer intensivt enn andre. Uavhengig betalingsberedskap er viktig. Og den potensielle tilgangen til et kredittrisikofritt betalingsalternativ som kan brukes av alle gir tillit til betalingssystemet,» sa han.

«Vi analyserer om innføring av en CBDC som et supplement til kontanter kan sikre fortsatt eksistens og videreutvikling av slike egenskaper», fortsatte Hægeland, og la til at innføringen av CBDC ikke bør fundamentalt endre eller erodere forretningsmodellen eller bankenes rolle med å yte. kreditt.

Norges Banks tidligere planer for CBDC

Det ble tidligere rapportert at Norges Bank planla å gjennomføre CBDC i april i fjor. Nyheten ble avduket i en offisiell blogg av banken.

«Det overordnede formålet med Norges Banks undersøkelse er å vurdere om DSP er nødvendig for å sikre at betalingssystemet i norske kroner er sikkert, effektivt og attraktivt for den norske befolkningen,» sa banken i den bloggen.

CBDC-er rundt om i verden

I følge Det internasjonale pengefondet (IMF) går 97 land, eller mer enn halvparten av de globale sentralbankene inn på territoriet for utvikling av CBDC.

Per nå er Nigeria og Bahamas de eneste to landene som fullt ut har lansert CBDC-prosjekter, ifølge IMF.

Reserve Bank of India (RBI) avduket planer om å introdusere sin CBDC dette regnskapsåret, men i faser; i utgangspunktet for grossistbedrifter, og er utformet på en måte som ikke gir rom for anonymitet. I følge en fersk rapport fra Visual Capitalist, et dataanalysefirma, har landet startet teknisk oppbygging og tidlig testing av CBDC i et kontrollert miljø.